OWASP TOP 10 edition 2021 มีอะไรอัพเดทบ้าง

OWASP หรือ Open Web Application Security Project เป็นมาตรฐานความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน ที่ร่วมกันจัดทำโดยองค์กรไม่แสวงหากำไร ถือเป็นช่องโหว่หลักที่สาย developer และ IT security ไม่ควรพลาด และในปีนี้ 2021 ทาง OWASP ได้มีการรวบรวมความเสี่ยงที่พบเจอมากสุดในช่วงปี 2017–2021 ออกมาใหม่ดังรูปด้านล่าง แต่ยังเป็นเวอร์ชั่น Draft for peer review A01–2021: Broken Access Control การอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลโดยที่ไม่มีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง เช่น directory indexing ทำให้คนที่ไม่มีสิทธิ์สามารถเห็นไฟล์ต่างๆบนแอพพลิเคชั่น อย่างไฟล์ backup database, การให้สิทธิ์กับบาง user มากเกินไปทำให้สามารถแก้ไขข้อมูลของ user คนอื่นได้โดยที่เจ้าของไม่ทราบ ซึ่งผู้ไม่หวังดีอาจใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องในการควบคุมการเข้าถึงของแอพพลิเคชั่นที่เรียกว่า “forced browsing” เมื่อผู้ไม่หวังดีทราบ URL ที่เฉพาะคนที่มีสิทธิ์เท่านั้นหรือ…

OWASP TOP 10 edition 2021 มีอะไรอัพเดทบ้าง
OWASP TOP 10 edition 2021 มีอะไรอัพเดทบ้าง